Kinesiskundervisning

flag-chinese.png

Kinesisk

Kina er med sine 1,3 milliard mennesker (anslået i 2006), svarende til ca. 20% af verdens befolkning, verdens mest folkerige land. Kina har også en af verdens ældste kulturer og er en nation med en utrolig historie og en fantastisk natur.

Med verdens fjerdestørste økonomi og fortsat høje vækst er Kina også et særdeles attraktivt marked. Dertil kommer, at de lave lønninger, den forholdsvis veluddannede befolkning samt veludviklede infrastrukturer betyder, at landet er meget interessant for mange omkostningsbevidste firmaer at etablere produktion i.

Som talesprog består kinesisk af mange lokale dialekter, hvoraf de mest udbredte er mandarin, kantonesisk, minnanhua samt shanghainesisk. Sprogvariationerne kan være meget store - fx kan en kineser, der kun kan tale en wu-dialekt ikke forstå en, der kun kan tale en kantonesisk dialekt. Kinas officielle sprog er det, vi i vesten kalder mandarin. På kinesisk bruges der flere navne. Det officielle navn er putonghua, men dialekten kaldes også for guoyu og beijinghua. De fleste kinesere kan tale mandarin, fordi det er Kinas officielle sprog. Der undervises i det i folkeskolen, og det er det, der tales i fjernsynet.

Kinesisk skriftsprog er baseret på putonghua (mandarin), og det gør det muligt for alle kinesere at læse de samme aviser, selvom de ikke kan forstå hinanden mundtligt. Det er de færreste kinesere, der kan kommunikere på engelsk eller et andet fremmedsprog.

Kina har i mange år været et meget lukket land, og en stor del af dens befolkning er ikke vant til at omgås fremmede. Kinas kultur er ældgammel og meget forskellig fra den vestlige kultur, og disse kulturelle forskelle kan, sammen med den sproglige barriere, være en hæmsko for det forretningsmæssige samarbejde. Et succesrigt sprogkursus i kinesisk indeholder derfor en grundig indføring i de kinesiske normer for adfærd og social omgang.

På BLS kan vi tilbyde undervisning i dialekterne mandarin og shanghainesisk.