Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking (vurdering) af sprogfærdigheder

Mange virksomheder støder på vanskeligheder i forbindelse med at skulle vurdere deres ansattes sproglige niveau på et fremmedsprog - specielt internationale virksomheder med afdelinger over hele verden kender denne problematik. I nogle lande kan et engelskniveau for eksempel blive vurderet til "upper intermediate" eller "advanced" af lokale sprogskoler, men disse betegnelser svarer ikke til de danske niveauinddelinger. Desuden kan disse evalueringer være baseret på en skriftlig test, hvor personens mundtlige niveau så er enten lavere eller højere.

Resultater af denne forskel kan være, at medarbejdere som menes at have et højt sprogligt niveau, specielt dem som selv mener de har et højt sprogligt niveau, kan få problemer med at forstå og blive forstået i deres sproglige og/eller mundtlige kommunikation. Måske er de endda ikke selv helt opmærksomme på problemerne.

BLS kan i den forbindelse tilbyde en skriftlig og/eller mundtlig test til medarbejderne. Denne test ville give et standardiseret billede af alle sproglige egenskaber. Vi kan tilbyde forskellige tests, men kan desuden tilbyde at lave en skræddersyet test til jeres virksomhed, hvilket betyder at testen ville vurdere præcist de sproglige egenskaber og områder som I ønsker jeres medarbejdere skal have.

Den mundtlige test kan enten foregå ved et møde eller over telefonen og den skriftlige test kan blive tilsendt pr. e-mail. Dette betyder at vi arbejder på internationalt plan og at vi tester medarbejdere placeret over hele verden. Efter at have gennemført testen vil medarbejderen modtage en skriftlig vurdering af såvel mundtlig som skriftlige niveau, en opsummering af de hyppigste fejl samt forslag til hvordan det sproglige niveau forbedres. Medarbejderen kan desuden tilbydes en opfølgende test på et senere tidspunkt hvis det menes relevant.

Vi har gennemført disse sprogvurderinger inden for et stort udvalg af sprog og til mange virksomheder gennem en længere periode. Processen har altid været en succes og er forløbet upåklageligt og de tilbagemeldinger vi har fået fra medarbejdere vedrørende vores vurderinger og afrapporteringer har været yderst positive - selv fra medarbejdere med et højt niveau af engelsk (der er altid plads til forbedringer!).