Andre ydelser

Andre ydelser

Korrekturlæsning

BLS læser korrektur på og redigerer alle typer af tekster. Det kan være alt fra hjemmesider over reklametekster til diverse former for informationsmaterialer.

Vi retter ikke bare sproglige og grammatiske fejl. Vi retter også ”knudrede” formuleringer og tjekker teksten for internt fagsprog, som forringer den kommunikative gennemslagskraft og kan lede til misforståelser - alt afhængig af målgruppen.

Velformulerede tekster signalerer professionalisme og seriøsitet. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at fx ”advokatsprog” eller ”forvaltningssprog” ikke er alles sprog.

Ring og få et uforpligtende tilbud.

E-learning

Forløb med E-learning henvender sig til folk, som har brug for at forbedre deres skriftlige sprogkundskaber, men som enten ikke har tid til eller mulighed for at følge et sprogkursus, hvor de mødes med en lærer.

Hvis man ønsker at forbedre sine skriftlige kompetencer i fx forretningsengelsk, kan et e-learning-forløb være lige det, man har brug for. På denne type kursus foregår undervisningen primært via e-mail, hvilket giver deltageren en særlig høj grad af fleksibilitet. Forløbet begynder - ligesom vores andre kurser - med en niveautest og behovsanalyse, så de skriftlige opgaver kan målrettes de individuelle behov.

Det kursusmateriale, vi udleverer, vil indeholde tekster om fx grammatik, formuleringsevne og skriftsproglige konventioner (for e-mails, breve, rapporter og andre relevante dokumenter) såvel som de skriftlige opgaver, der ugentligt skal sendes til læreren. Læreren kommenterer de indsendte opgaver og henviser til de relevante afsnit i kursusmaterialet, så kursisten selv kan rette sine fejl, lave forbedringer og sende opgaverne retur igen. Hvis der stadig er fejl, vil læreren sende en rettet udgave af teksten til kursisten.

Man kan også vælge at bruge tekster, som man har udarbejdet eller skal udarbejde på engelsk i forbindelse med sit arbejde, og de vil så blive behandlet på samme måde.

Ansættelsestests

Skal jeres kommende ansatte kunne kommunikere på et givent sprog på et bestemt niveau? Og hvordan sikrer I jer, at de kan det? BLS har udviklet en række værktøjer og tests til lige netop dette formål.

Testresultaterne bliver præsenteret i en udførlig rapport, hvori der også gives en samlet vurdering af den potentielle medarbejders niveau.

Kulturforståelse

I takt med den stigende globalisering -  hvor vi handler med diverse markeder og headhunter medarbejdere på det globale arbejdsmarked - bliver udfordringen med og behovet for at takle de kulturelle møder blot større og større.

Kurser i dansk kulturforståelse for udlændinge har til formål at lette denne proces og hjælpe udlændinge til rette i Danmark og dansk erhvervsliv. På samme vis ønsker vi at hjælpe danskere, der skal på forretningsrejse eller skal udstationeres i udlandet, med at begå sig bedst muligt der.